<mrow>
<mi>x</mi>
<mo>+</mo>
<mrow>
<mfenced>
<mfrac>
<mi>a</mi>
<mi>b</mi>
</mfrac>
</mfenced>
</mrow>
</mrow>