<mrow>
<msup>
<mi>x</mi>
<mn>2</mn>
</msup>
</mrow>